So sánh CTR, CPA, ROAS: Chỉ số Marketing quan trọng cần “nằm lòng”

0
10147

Đo lường hiệu quả quảng cáo không chỉ đơn giản là việc theo dõi số lượng người nhấp chuột vào quảng cáo hoặc lượt hiển thị. Thay vào đó, các chỉ số marketing quan trọng như CTR (Click-through Rate), CPA (Cost per Acquisition) và ROAS (Return on Advertising Spend) đã trở thành những phương pháp phổ biến để đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Vậy các chỉ số marketing quan trọng trên có ý nghĩa như thế nào? Cách tính toán và áp dụng trong kinh doanh ra sao? Cùng LeadUp tìm hiểu trong bài viết hôm nay để tìm lời giải nhé!

I. CTR (Click-through Rate)

1. Khái niệm và ý nghĩa của CTR

CTR, viết tắt của Click-through Rate, là tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột trên số lần hiển thị quảng cáo. Chỉ số marketing này đo lường mức độ hấp dẫn và khả năng kích thích của quảng cáo đối với người xem. CTR thể hiện tỷ lệ người dùng thực hiện hành động nhấp chuột trên quảng cáo so với số lần quảng cáo được hiển thị.

Theo số liệu của Wordstream – một công cụ nghiên cứu từ khoá miễn phí với quy mô khảo sát 256 tài khoản khách hàng tại Mỹ, tỷ lệ CTR của quảng cáo Facehook ở mức trung bình từ 0.75 – 1.25%. Ngành bán lẻ có CTR cao nhất là 1.59%. Và nhóm tỷ lệ thấp rơi vào các ngành như ngành giáo dục, tài chính ngân hàng, bất động sản, mua bán ô tô với mức CTR dưới 0.75%.

2. Cách tính CTR và ứng dụng vào chiến dịch quảng cáo

CTR có thể được áp dụng vào chiến dịch quảng cáo để đánh giá hiệu quả của quảng cáo và xác định mức độ tương tác của người dùng. 

Công thức tính CTR: (Số lượt nhấp chuột / Số lần hiển thị) x 100%

Bên cạnh đó, CTR còn cung cấp thông tin về sự hấp dẫn của quảng cáo và có thể được sử dụng để tối ưu hóa quảng cáo, như viết lại tiêu đề, mô tả hoặc hình ảnh để tăng CTR.

3. Lợi ích và giới hạn

Lợi ích

 • Đánh giá mức độ hấp dẫn của quảng cáo: CTR giúp đo lường mức độ tương tác của người xem và đánh giá hiệu quả của quảng cáo.
 • Tối ưu hóa quảng cáo: CTR cung cấp thông tin để cải thiện nội dung quảng cáo và tăng khả năng tương tác của người dùng.
 • Đo lường hiệu quả chiến dịch: CTR là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và so sánh với các chỉ số khác.

Giới hạn

 • Thiên về mục tiêu ngắn hạn: CTR chỉ đo lường tương tác ngắn hạn như nhấp chuột, không đánh giá được tác động dài hạn hoặc việc chuyển đổi thành khách hàng thực tế.
 • Không xem xét chất lượng quảng cáo: CTR không cho biết chất lượng của khách hàng được thúc đẩy bởi quảng cáo, chỉ cho biết số lần nhấp chuột.
 • Không phản ánh hành vi sau nhấp chuột: CTR không theo dõi hành vi sau khi người dùng nhấp chuột vào quảng cáo, do đó, không cung cấp thông tin về việc hoàn thành mục tiêu sau khi nhấp chuột.

Tham khảo thêm các giải pháp Quảng cáo mới nhất từ Google, hỗ trợ doanh nghiệp đo lường chỉ số “chuẩn”

CÒN BĂN KHOĂN CÁCH ÁP DỤNG CHỈ SỐ MARKETING ĐÚNG CÁCH? LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN NGAY TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ LEADUP

[alo-form=5]

II. CPA (Cost per Acquisition)

1. Định nghĩa và vai trò của CPA

CPA là chi phí trung bình để thu được một khách hàng mới hoặc hoàn thành một hành động nhất định. Nó đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo từ việc quảng cáo cho đến việc chuyển đổi khách hàng hoặc mục tiêu mong muốn.

Đối với các ngành bảo hiểm, giáo dục, bất động sản, khách hàng cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng thí có một chỉ số khác tương tự CPA là CPL (Cost Per Lead) – chi phí chi trả cho mỗi thông tin về khách hàng mà bạn có được.

2. Cách tính toán CPA và cách ứng dụng vào chiến dịch quảng cáo

Công thức tính CPA: CPA = Ads Spend/Action

Trong đó:

 • Ads Spend: Tổng chi phí quảng cáo
 • Action: Số lượng khách hàng mới hoặc số lần hoàn thành hành động

CPA có thể được áp dụng vào chiến dịch quảng cáo để đo lường hiệu quả của chiến dịch và quản lý ngân sách quảng cáo. Nếu CPA thấp, tức là chi phí để có một khách hàng mới hoặc hoàn thành hành động là thấp, điều này cho thấy chiến dịch quảng cáo đang hoạt động hiệu quả.

3. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

 • Đo lường hiệu quả chiến dịch: CPA cung cấp thông tin về chi phí trung bình để đạt được mục tiêu quảng cáo, giúp đánh giá hiệu quả của chiến dịch.
 • Quản lý ngân sách: CPA giúp quản lý ngân sách quảng cáo và ưu tiên các chiến dịch có CPA thấp để đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Tham khảo thêm: Bí quyết phân bổ ngân sách Quảng cáo thông minh – “chuẩn” kỹ thuật

 • Định hướng chiến dịch: CPA cho phép tập trung vào việc tối ưu hóa các hành động hoàn thành và chuyển đổi khách hàng. 

Giới hạn

 • Phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể: CPA chỉ đo lường hiệu quả của chiến dịch dựa trên mục tiêu nhất định như số lượng khách hàng mới hoặc hành động cụ thể. Nó không cung cấp thông tin về giá trị dài hạn của khách hàng.
 • Không xem xét lợi nhuận: CPA không đo lường lợi nhuận hoặc giá trị khách hàng, chỉ tập trung vào chi phí để đạt được mục tiêu.
 • Không xem xét hành vi sau chuyển đổi: CPA không theo dõi hành vi sau khi khách hàng hoàn thành hành động, do đó, không đánh giá được giá trị lâu dài của khách hàng.

III. ROAS (Return on Advertising Spend)

1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của ROAS

ROAS, viết tắt của Return on Advertising Spend, là tỷ lệ giữa doanh thu hoặc lợi nhuận thu được từ quảng cáo so với số tiền đã đầu tư vào quảng cáo. Nó đo lường hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo dựa trên mức độ sinh lợi mà nó mang lại.

2. Cách tính toán ROAS và cách sử dụng để đánh giá hiệu quả quảng cáo

Công thức tính ROAS: Doanh thu hoặc lợi nhuận từ quảng cáo / Số tiền đã đầu tư vào quảng cáo x 100%

ROAS được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo bằng cách xem xét mức độ thu lại được từ sự đầu tư vào quảng cáo. Một ROAS cao cho thấy chiến dịch đem lại lợi nhuận cao hơn so với số tiền đã đầu tư và ngược lại.

Ví dụ: Giả sử bạn là chủ một công ty thương mại điện tử và đang chạy một chiến dịch quảng cáo trên Google Shopping để quảng bá sản phẩm của mình. Bạn muốn đo lường ROAS để xem mức độ lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào quảng cáo.

 • Doanh thu từ quảng cáo: 10.000 USD
 • Số tiền đầu tư vào quảng cáo: 2.000 USD
 • Tính ROAS: ROAS = (10.000 USD / 2.000 USD) x 100% = 500%

Kết quả cho thấy ROAS là 500%, tức là bạn đã thu lại được 5 lần số tiền đã đầu tư vào quảng cáo. Điều này cho thấy chiến dịch quảng cáo của bạn đang đem lại lợi nhuận cao và có hiệu quả.

Tham khảo thêm về Quảng cáo Google Shopping và cách đo lường các chỉ số liên quan:

3. Lợi ích và giới hạn

Lợi ích

 • Đo lường lợi nhuận: ROAS cho phép bạn đánh giá mức độ lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào quảng cáo. Bằng cách so sánh doanh thu với số tiền đã chi trả cho quảng cáo, bạn có thể xác định được mức độ hiệu quả của chiến dịch và đưa ra quyết định về việc tăng hoặc giảm ngân sách quảng cáo.
 • Quản lý ngân sách: ROAS giúp bạn quản lý ngân sách quảng cáo một cách hiệu quả. Bằng cách theo dõi ROAS, bạn có thể xác định được các chiến dịch quảng cáo đem lại lợi nhuận cao và tập trung nguồn lực vào những chiến dịch có hiệu quả, từ đó tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
 • Định hướng chiến lược: ROAS cung cấp thông tin cho bạn về hiệu quả của từng kênh quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo cụ thể. Bạn có thể xác định được kênh hoặc nhóm quảng cáo đem lại ROAS tốt nhất và tập trung nỗ lực vào các kênh đó để tăng cường hiệu quả quảng cáo.

Hạn chế

 • Không tính toán chi phí khác: ROAS chỉ tính toán lợi nhuận so với số tiền đã chi trả cho quảng cáo, nhưng nó không bao gồm các chi phí khác như chi phí sản xuất, vận chuyển, hoặc chi phí hậu cần. Điều này có thể làm giảm tính chính xác của ROAS và không thể hiện đầy đủ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.
 • Không lường trước sự ảnh hưởng của doanh thu tương lai: ROAS chỉ đánh giá lợi nhuận hiện tại từ quảng cáo, nhưng nó không dự đoán được sự ảnh hưởng của quảng cáo đối với doanh thu tương lai. Điều này có thể dẫn đến việc đánh giá sai lệch về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trong dài hạn.
 • Không đo lường tác động không trực tiếp: ROAS tập trung vào việc đo lường lợi nhuận từ quảng cáo, nhưng nó không đánh giá được những tác động không trực tiếp mà quảng cáo có thể mang lại, chẳng hạn như tăng cường nhận diện thương hiệu hoặc tạo dựng lòng tin khách hàng.

ĐỂ LẠI LIÊN HỆ, NHẬN NGAY TƯ VẤN 1-1 CÁCH SỬ DỤNG CHỈ SỐ MARKETING HIỆU QUẢ CÙNG LEADUP

[alo-form=6]

IV. So sánh giữa CTR, CPA và ROAS

1. Bảng so sánh

Dưới đây là bảng chi tiết hơn về CTR, CPA và ROAS cùng với ví dụ minh họa:

Chỉ số Định nghĩa Ý nghĩa Ví dụ minh họa
CTR Click-through Rate Tỷ lệ nhấp chuột (số lần nhấp chuột / số lần hiển thị) Ví dụ: Có 100 lần hiển thị quảng cáo và 5 lần nhấp chuột, CTR = (5 / 100) * 100 = 5%
CPA Cost per Acquisition Chi phí trung bình để đạt được một khách hàng mới Ví dụ: Tổng chi phí quảng cáo là 500 USD và số lượng khách hàng mới là 10, CPA = 500 / 10 = 50 USD/khách hàng mới
ROAS Return on Advertising Spend Tỷ suất lợi nhuận so với số tiền đã chi tiêu cho quảng cáo Ví dụ: Doanh thu thu được từ quảng cáo là 1000 USD và chi phí quảng cáo là 200 USD, ROAS = (1000 / 200) * 100 = 500%

Trong ví dụ trên, giả sử bạn đang quảng cáo sản phẩm trên một nền tảng quảng cáo và có các kết quả như sau:

 • CTR: Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) là 5%, tức là trong 100 lần hiển thị quảng cáo, chỉ có 5 lần người xem nhấp chuột vào quảng cáo.
 • CPA: Chi phí trung bình để đạt được một khách hàng mới là 50 USD. Tổng chi phí quảng cáo là 500 USD và số lượng khách hàng mới thu được là 10.
 • ROAS: Tỷ suất lợi nhuận so với số tiền đã chi tiêu cho quảng cáo là 500%. Điều này có nghĩa là với mỗi 1 USD chi tiêu quảng cáo, bạn thu được 5 USD doanh thu.

Lưu ý rằng các chỉ số này cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo. Bằng cách theo dõi và cải thiện các chỉ số marketing này, bạn có thể tăng tính hiệu quả và đạt được kết quả tốt hơn từ chiến dịch quảng cáo của mình.

2. Những lưu ý quan trọng khi áp dụng CTR, CPA và ROAS cùng nhau

Việc thiếu chú ý khi kết hợp đồng thời cả 3 chỉ số marketing có thể khiến bạn hoặc doanh nghiệp đánh giá sai tiềm năng, hoặc số liệu chênh lệch khiến cả chiến dịch “chệch hướng”. Khi áp dụng CTR, CPA và ROAS cùng nhau để đánh giá và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Xem xét hiệu quả của mỗi chỉ số: Mỗi chỉ số (CTR, CPA, ROAS) cung cấp thông tin riêng về hiệu quả quảng cáo. CTR chỉ ra mức độ hấp dẫn của quảng cáo, CPA đo lường chi phí để có được một khách hàng mới, và ROAS đánh giá lợi nhuận so với chi phí quảng cáo. Hãy xem xét từng chỉ số một cách độc lập để hiểu rõ hiệu quả của từng yếu tố.
liên kết đối tượng Facebook và Google Ads
Tỉ lệ quay lại từ quảng cáo trả tiền tăng 30%, CTR tăng 7%, CPA giảm 4,5% khi biết kết hợp đối tượng từ MXH vào mạng tìm kiếm Google
 • Sử dụng chỉ số kết hợp để đánh giá toàn diện: Khi kết hợp CTR, CPA và ROAS, bạn có thể có cái nhìn tổng thể về hiệu quả chiến dịch quảng cáo. 

Ví dụ, một chiến dịch có CTR cao, nhưng CPA và ROAS thấp có thể chỉ ra rằng quảng cáo thu hút được nhiều người, nhưng chi phí để có được khách hàng mới là cao và lợi nhuận không đáng kể.

 • Theo dõi và đánh giá thay đổi theo thời gian: Theo dõi CTR, CPA và ROAS theo thời gian để nhận biết xu hướng và thay đổi. Điều này giúp bạn xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo và thực hiện điều chỉnh cần thiết.
 • Xem xét nguồn gốc dữ liệu: Lưu ý nguồn gốc dữ liệu khi đánh giá các chỉ số marketing. Dữ liệu từ nguồn nào? Có thể có sự chênh lệch trong việc đo lường và báo cáo các chỉ số giữa các nền tảng quảng cáo khác nhau.

Ví dụ: Bạn thực hiện một chiến dịch quảng cáo trên hai nền tảng khác nhau và thu thập các chỉ số sau đây:

 • Nền tảng A: CTR: 4%; CPA: 40 USD; ROAS: 300%
 • Nền tảng B: CTR: 3%; CPA: 30 USD; ROAS: 400%

Mặc dù CTR và CPA của nền tảng B thấp hơn so với nền tảng A, ROAS của nền tảng B lại cao hơn. Điều này có thể phần nào do khác biệt trong cách đo lường và báo cáo chỉ số trên hai nền tảng khác nhau. Do đó, khi so sánh các chỉ số, hãy xem xét nguồn gốc dữ liệu và hiểu rõ cách đo lường để có cái nhìn chính xác.

 • Xem xét mục tiêu và ngành nghề: Mục tiêu và ngành nghề của bạn có thể ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá và sử dụng CTR, CPA và ROAS. Không có một con số chuẩn cho tất cả các ngành nghề, vì vậy hãy xem xét các thông số tham khảo trong ngành của bạn và so sánh với các quy định và mục tiêu cụ thể của bạn.

Tóm lại, việc áp dụng CTR, CPA và ROAS cùng nhau đòi hỏi sự quan tâm đến các chỉ số marketing riêng lẻ và xem xét tổng thể hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Bằng cách theo dõi và tối ưu hóa các chỉ số này, bạn có thể cải thiện hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và đạt được kết quả tốt hơn trong việc tiếp cận và tương tác với khách hàng.

Tìm hiểu thêm về LeadUp Agency:

ĐỂ LẠI LIÊN HỆ, NHẬN PHÂN TÍCH ĐỘC QUYỀN CÁC CHỈ SỐ MARKETING CHO CHIẾN DỊCH CỦA BẠN CÙNG LEADUP

[alo-form=4]

V. Kết luận

Việc lựa chọn và áp dụng các chỉ số marketing trên, như CTR, CPA hay ROAS phụ thuộc vào mục tiêu và chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp. Các giải pháp quảng cáo tại LeadUp có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sử dụng các chỉ số này và tối ưu hóa hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. 

Liên hệ ngay LeadUp qua hotline 0985.881.894 để sử dụng dịch vụ quảng cáo và tận dụng các chỉ số này để đạt được kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Đánh giá 5 sao nếu bạn thấy bài viết hữu ích!

Điểm trung bình / 5. Số lượt:

Bài viết chưa có đánh giá. Hãy là người đầu tiên.

Bài trướcLeadUp Workshop #2 – Đột Phá Kết Hợp Quảng cáo x Booking KOL/KOC
Bài tiếp theoROI là gì? ROI bao nhiêu là chuẩn cho doanh nghiệp
Chào mọi người, mình là Thùy Dương, chuyên gia về Digital Marketing. Với hơn 8 năm học và hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, mình tự hào được xem là một chuyên gia có kinh nghiệm khá cứng trong lĩnh vực này. Những năm qua, mình đã chứng kiến sự biến đổi đầy kỳ diệu của thế giới số hóa và cách nó đã thay đổi chúng ta kết nối, tương tác và tiếp cận đối tượng mục tiêu. Sứ mệnh của mình không chỉ là áp dụng những kiến thức sâu rộng về chiến lược tiếp thị, phân tích dữ liệu và quảng cáo trực tuyến vào công việc hàng ngày. Mà còn là việc chia sẻ với các bạn để cùng xây dựng một cộng đồng Digital Marketing lớn mạnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây